Kalové čerpadlo

20.03.2019
  • Viacúčelové ponorné čerpalo na prečerpávanie kalu, splaškov, vodu z vytopených pivníc a iné. 
  • Výtlak: 12m
  • Max prietok: 400l/min 
  • Čerpaná voda nesmie obsahovať piesok